Office 365 EDU

Typ subskrypcji: Cena netto za licencję użytkownika miesięcznie:
Office 365 Education A2 dla pracowników akademickich
Plan przeznaczony dla nauczycieli i pracowników akademickich potrzebujących narzędzi do komunikacji i współpracy z możliwością korzystania z nich praktycznie z dowolnej lokalizacji i w dowolnym czasie. Udostępnia funkcje przeglądania i prostej edycji dokumentów w trybie online w aplikacji Office Web Apps.
Zawiera:
 • Exchange Online (plan 1)
 • SharePoint Online (plan 1)
 • Lync Online (plan 2)
 • Aplikacje Office Web Apps
0,00 €
Office 365 Education A2 dla studentów i uczniów
Plan przeznaczony dla studentów i uczniów potrzebujących narzędzi do komunikacji i współpracy z możliwością korzystania z nich praktycznie z dowolnej lokalizacji i w dowolnym czasie. Udostępnia funkcje przeglądania i prostej edycji dokumentów w trybie online w aplikacji Office Web Apps.
Zawiera:
 • Exchange Online (plan 1)
 • SharePoint Online (plan 1)
 • Lync Online (plan 2)
 • Aplikacje Office Web Apps
0,00 €
Exchange Online (plan 1) dla absolwentów
Udostępnia absolwentom pocztę e-mail, kalendarz, kontakty, archiwum osobiste i 25 GB pamięci na skrzynkę pocztową dostępne z programu Outlook na komputerach, sieci Web i urządzeń przenośnych.
0,00 €
Project Online dla wykładowców
Elastyczne rozwiązanie do zarządzania portfelem projektów (PPM) i codziennej pracy. Usługa Project Online umożliwia organizacjom rozpoczęcie tworzenia portfela, nadanie priorytetu inwestycjom w portfel i dostarczanie projektów o zamierzonej wartości biznesowej. Dla osób pracujących w trybie online z niemal dowolnego miejsca i dowolnego urządzenia.
0,00 €
Project Online dla studentów i uczniów
Elastyczne rozwiązanie do zarządzania portfelem projektów (PPM) i codziennej pracy. Usługa Project Online umożliwia organizacjom rozpoczęcie tworzenia portfela, nadanie priorytetu inwestycjom w portfel i dostarczanie projektów o zamierzonej wartości biznesowej. Dla osób pracujących w trybie online z niemal dowolnego miejsca i dowolnego urządzenia.
0,00 €
Office 365 Education A4 dla pracowników akademickich
Udostępnia nauczycielom i pracownikom akademickim pakiet komputerowy Office, aplikacje Office Web Apps, funkcje udostępniania dokumentów i współpracy, obsługę wiadomości błyskawicznych oraz pocztę e-mail klasy korporacyjnej. Plan obejmuje zaawansowane możliwości archiwizacji oraz usługi głosowe klasy korporacyjnej.
5,70 €
Office 365 Education A4 dla studentów i uczniów
Udostępnia studentom znany pakiet komputerowy Office, aplikacje Office Web Apps, funkcje udostępniania dokumentów i współpracy, obsługę wiadomości błyskawicznych oraz pocztę e-mail klasy korporacyjnej. Plan obejmuje zaawansowane możliwości archiwizacji oraz usługi głosowe klasy korporacyjnej.
2,80 €
Office 365 Education A3 dla pracowników akademickich
Udostępnia nauczycielom i pracownikom akademickim znany pakiet komputerowy Office, aplikacje Office Web Apps, funkcje udostępniania dokumentów i współpracy, obsługę wiadomości błyskawicznych oraz pocztę e-mail klasy korporacyjnej. Plan obejmuje obsługę poczty głosowej oraz zaawansowane możliwości archiwizacji.
Zawiera:
 • Office Professional PlusI)
 • Prawa dostępu w usłudze Active Directory systemu Windows Azure
 • Exchange Online (plan 2)
 • SharePoint Online (plan 2) dla instytucji edukacyjnych
 • Lync Online (plan 2)
 • Aplikacje Office Web Apps dla instytucji edukacyjnych
4,30 €
Office 365 Education A3 dla studentów i uczniów
Udostępnia studentom znany pakiet komputerowy Office, aplikacje Office Web Apps, funkcje udostępniania dokumentów i współpracy, obsługę wiadomości błyskawicznych oraz pocztę e-mail klasy korporacyjnej. Plan obejmuje obsługę poczty głosowej oraz zaawansowane możliwości archiwizacji.
Zawiera:
 • Office Professional PlusI)
 • Prawa dostępu w usłudze Active Directory systemu Windows Azure
 • Exchange Online (plan 2)
 • SharePoint Online (plan 2) dla instytucji edukacyjnych
 • Lync Online (plan 2)
 • Aplikacje Office Web Apps dla instytucji edukacyjnych
2,40 €
Office 365 ProPlus A dla pracowników akademickichI)
Subskrypcja Office ProPlus dla nauczycieli i pracowników w szkołach podstawowych i średnich oraz na uczelniach.
2,10 €
Office 365 ProPlus A dla studentów i uczniówI)
Subskrypcja Office ProPlus dla studentów i uczniów w szkołach podstawowych oraz średnich i na uczelniach.
1,61 €
Exchange Online (plan 2) dla nauczycieli akademickich
Plan przeznaczony dla nauczycieli akademickich, udostępniający najlepszą na rynku obsługę wiadomości i kalendarzy dostępną z komputerów, przeglądarek sieci Web i urządzeń przenośnych. Uwzględnia zaawansowane możliwości archiwizacji, zachowania zgodności z przepisami i zintegrowanej poczty głosowej.
1,60 €
Exchange Online (plan 2) dla studentów i uczniów
Plan przeznaczony dla studentów i uczniów, udostępniający najlepszą na rynku obsługę wiadomości i kalendarzy dostępną z komputerów, przeglądarek sieci Web i urządzeń przenośnych. Uwzględnia zaawansowane możliwości archiwizacji, zachowania zgodności z przepisami i zintegrowanej poczty głosowej.
0,82 €
Exchange Online — archiwum dla nauczycieli akademickich
Plan przeznaczony dla uczelni chcących zapewnić archiwum osobistej poczty e-mail nauczycielom i pracownikom akademickim dysponującym skrzynkami pocztowymi w programie Exchange Server 2010.
0,82 €
Office Web Apps z usługą SharePoint Online (plan 2) dla nauczycieli akademickich
Plan dla uczelni chcących zaoferować nauczycielom i pracownikom akademickim użyteczne aplikacje online będące uzupełnieniem programów Microsoft Word, Excel, PowerPoint i OneNote, które pozwalają na prostą edycję dokumentów bezpośrednio z przeglądarki sieci Web przy użyciu zaawansowanych funkcji usługi SharePoint Online.
1,60 €
Visio Pro for Office 365 dla wykładowców
Program Visio Pro for Office 365 umożliwia tworzenie profesjonalnych i atrakcyjnych diagramów — za pomocą szerokiego wachlarza nowych i zaktualizowanych kształtów, wzorników oraz motywów — a także obsługę programów BPMN 2.0 i UML 2.4. Ma także nowe funkcje współpracy ułatwiające pracę zespołową.
1,60 €
Visio Pro for Office 365 dla studentów i uczniów
Program Visio Pro for Office 365 umożliwia tworzenie profesjonalnych i atrakcyjnych diagramów — za pomocą szerokiego wachlarza nowych i zaktualizowanych kształtów, wzorników oraz motywów — a także obsługę programów BPMN 2.0 i UML 2.4. Ma także nowe funkcje współpracy ułatwiające pracę zespołową.
1,23 €
Project Pro for Office 365 dla wykładowców
Efektywne planowanie, zarządzanie i współtworzenie z innymi doskonałych projektów z niemal dowolnego miejsca. Dla osób potrzebujących dostępu z komputera do pełnego wachlarza funkcji do zarządzania projektami.
1,60 €
Project Pro for Office 365 dla studentów i uczniów
Efektywne planowanie, zarządzanie i współtworzenie z innymi doskonałych projektów z niemal dowolnego miejsca. Dla osób potrzebujących dostępu z komputera do pełnego wachlarza funkcji do zarządzania projektami.
1,23 €
Project Online i Project Pro for Office 365 dla wykładowców
Elastyczne rozwiązanie do zarządzania portfelem projektów (PPM) i codziennej pracy. Usługa Project Online umożliwia organizacjom rozpoczęcie tworzenia portfela, nadanie priorytetu inwestycjom w portfel i dostarczanie projektów o zamierzonej wartości biznesowej. Zawiera program Project Pro for Office 365 — dla osób potrzebujących dostępu z komputera do pełnego wachlarza funkcji do zarządzania projektami oraz pracujących w trybie online z niemal dowolnego miejsca i dowolnego urządzenia.
1,60 €
Project Online i Project Pro for Office 365 dla studentów i uczniów
Elastyczne rozwiązanie do zarządzania portfelem projektów (PPM) i codziennej pracy. Usługa Project Online umożliwia organizacjom rozpoczęcie tworzenia portfela, nadanie priorytetu inwestycjom w portfel i dostarczanie projektów o zamierzonej wartości biznesowej. Zawiera program Project Pro for Office 365 — dla osób potrzebujących dostępu z komputera do pełnego wachlarza funkcji do zarządzania projektami oraz pracujących w trybie online z niemal dowolnego miejsca i dowolnego urządzenia.
0,82 €
Exchange Online — archiwum (EOA) dla serwera Exchange dla studentów i uczniów
Plan przeznaczony dla uczelni chcących zapewnić archiwum osobistej poczty e-mail studentom dysponującym skrzynkami pocztowymi w programie Exchange Server 2010.
0,82 €

 

I) subskrypcja pakietu Office Professional Plus pozwala na instalację na pięciu urządzeniach równocześnie w ramach jednej licencji przypisanej do konta użytkownika.


Do podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT.

Aby aktywować licencje skontaktuj się z przedstawicielem eOpen pod numerem infolinii + 48 (22) 7241727 kontakt


Faktury za subskrypcje wystawiane są przez: Microsoft Ireland Operations Ltd; Atrium Building Block B, Carmenhall Road; Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland

Szanowni Państwo,

Student Advantage to nowy benefit, który powoduje, że umowy subskrypcyjne są  naprawdę atrakcyjne.

Od 1 grudnia 2013 r. dla wszystkich klientów edukacyjnych, korzystających z licencjonowania subskrybcyjnego EES i OVS-ES, dostępna będzie nowa opcja nazwana Student Advantage.

Instytucja edukacyjna musi posiadać licencje: Office 365 ProPlus, Office 365 plan A3 albo plan A4 lub Office Professional Plus dla wszystkich nauczycieli/wykładowców oraz pracowników administracyjnych (licencjonowane na całą instytucję), licencje te muszą być pozyskane za pośrednictwem umowy EES, OVS-ES lub programów szkolnych (School). Taki model upoważnia instytucje do oferowania Office 365 ProPlus swoim uczniom/studentom bez dodatkowych kosztów.

Warunkiem skorzystania z benefitu jest posiadanie lub wykupienie Office Pro Plus dla wszystkich pracowników organizacji (nauczycieli/wykładowców oraz pracowników administracyjnych). Jeśli warunek jest spełniony każdy uczeń/student ma prawo do zainstalowania Office Pro Plus na maksymalnie 5 urządzeniach, niezależnie od systemu operacyjnego.